Disclaimer

Kunst & Klieder verleent u hierbij toegang tot www.kunstklieder.com (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Kunst & Klieder en derden zijn aangeleverd. Kunst & Klieder behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kunst & Klieder.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de gebruikte materialen liggen bij Kunst & Klieder en haar licentiegevers.